TANZANIA GOSPEL TEAM

Tanzania Gospel Team ni timu ya mpira wa miguu (football) na mpira wa mikono (netball). Timu hii iko nchini Tanzania mkoa wa Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni, Sinza Afrikasana.

Timu imejumuhisha wachezaji kutoka makanisa mbalimbali ya Kikristo na hasa waimbaji, maproduza na watangazji wa radio za kikristo.

Lengo la kuanzisha timu hizi ni kumtangaza Kristo kwa njia ya michezo, kuwaunganisha wapendwa wa Bwana kutoka makanisa mbalimbali, kuweka urafiki na undugu, kuijenga miili ya wachezaji kiafya, kuburudisha, kuonyesha mshikamano na ushirikiano kati yetu, kujuana na kufahamiana.

Tangia timu ianze januari 2012 kumekuwa na maendeleo mazuri na watu wengi wamekuwa wakifika katika viwanja vyetu vya mazoezi vilivyooko Sinza Afrikasana katika shule ya Kentoni.  Mungu ametuwezesha kucheza na timu mbalimbali kama vile Dar City FC, Walabata, Pasi Mia, na zingine nyingi.

Tunaomba sana maombi yako ili tuweze kuwa na mafanikio kwa kucheza na timu kubwa kama Manchester, Arsenal, Liverpool, Yanga, Simba n.k

Tunaamini kwa Mungu kila kitu kinawezekana.  

Tuesday, July 31, 2012

CHEMSHA BONGO NA BIBLE

Mtunzi wa Mtihani: Rulea Sanga

MITIHANI WA MWISHO WA MWEZI JULAI 2012 WA CHEMSHA BONGO NA BIBLE
Unatakiwa kujibu maswali yote kwa muda wa saa mbili na nusu. Tunaamini utazingatia hilo agizo kwasababu wewe ni mtumishi wa Mungu.

Majibu yako unaweza kunitumia katika email yangu rumatz2011@yahoo.com.

Angalia muda ulioanza kujibu kwa makini.

Kumbuka hapo ulipo unasimamiwa na Roho Mtakatifu kwahiyo huwezi kufanya jambo lakuangalizia.


Ukiangalizia Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu zitakutoa katika chumba chako cha kufanyia mtihani.

Matokeo yako utatumiawa kwa email na utapewa na cheti cha kufanya mtihani.

Kila swali lina maksi 10

Jinsi ya kujibu: Unatakiwa kuchagua jibu sahihi na ukipata andika namba ya jibu na jibu lake kwa kuandika herufi kama ni A, B, au C. Na usiandike swali, wewe tutumie hiyo herufu na namba ya swali.


MASWALI YOTE NI YA KUCHAGUA

Chagua jibu sahihi;


 1. Kitu gani kilitokea wakati Yesu anabatizwa

               (a) Wingu jeusi

                (b) Tetemeko la ardhi

                (c) Mbingu za dunia zikamfunukia akaona Roho wa Mungu akishuka             
               kama hua, akija juu yake, na sauti kutoka juu ikisema, Huyu ni
               mwanagu mpendwa wangu, ninayependezwa naye

 2. Yesu alipopandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi, alifunga kula siku ngapi?

                (a) kumi

                (b) Sita

                (c) Arobaini
 3.   (i) Yesu alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia, akimsihi akisema, Bwana mtumishi wangu amelala, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia,

                (a) Amini ameshapona

                (b) Nitakuja, nimponye

                (c) Nitakuja, nimuokoe na atapona.

  (ii) Yule akijibu akasema, Bwana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno na mtumishi wangu atapona. Yesu aliposikia hayo alistajabu akawambia wale waliomfuata

                (a) Amini na wambie sijaona imani kubwa kama hii kwa yeyote
               katika Israel

                (b) Amini na wambie sijaona imani kubwa kama hii kwa yeyote
               katika mkutano huu

                (c) Amini na wambie sijaona upendo kubwa kama huu kwa yeyote
               katika Israel

 4. (i) Kuna muujiza ambao Yesu aliufanya wa kuiongeza mikate na samaki ambapo wanafunzi wake walikula mpaka wakasaza. Ni mikate mingapi na samaki ngapi ambazo Yesu aliziombea kwa kutazama juu mbinguni kwa Mungu?

                (a) Mikate miwili na samaki watano

                (b) Samaki wawili na mikate mitano

                (c) Mkate mmoja na samaki waili

  (ii) Masazo yaliyobaki baada ya wanafunzi kula na kushiba ilijaa vikapu vingapi?

                (a) kumi na viwili

                (b) Kuma na saba

                (d) viwili

 5. Ni baada ya kufanya nini, Yesu aliwaambia, “Imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang’anyi”.

                (a) Ni baada ya Yesu kuingia hekaluni na kuona watu wakiuza na
               kununua, Yesu akapindua meza za wabadili fedha na viti vyao
               waliokuwa wanauzia njiwa

                (b) Ni baada ya Yesu kuingia msikitini na kuona watu wakiuza na
               kununua, Yesu akapindua meza za wabadili fedha na viti vyao
               waliokuwa wanauzia njiwa

                (c) Ni kabla ya Yesu kuingia hekaluni na kuona watu wakiuza na
               kununua, Yesu akapindua meza za wabadili fedha na viti vyao
               waliokuwa wanauzia njiwa
 6. (i) Yuda alipoona ya kuwa Ysu amekwisha kuhukumiwa, alifanya nini?

                (a) Yuda alijuta akawarudishia wakuu na makuhani na wazee vile
               vipande thelathini na moja vya fedha

                (b) Yuda alijuta akawarudishia wakuu na makuhani na wazee vile
               vipande thelathini vya fedha

                (c) Yuda alijuta akawarudishia wakuu na makuhani na wazee vile
               vipande thelathini vya dhahabu

  (ii) Ni maneno gani Yuda alisema baada ya kurudisha vile vipande alivyopewa kwaajili ya kumsaliti Yesu?

                (a) Alisema, Nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia
                (b) Alisema, Sijakosea nilipoisaliti damu isiyo na hatia
                (c) Alisema, Nalikosa nilipoisaliti damu iliyo na hatia

  (ii) Yuda baada ya kukimbia ndani ya hekalu kutokana na kumsaliti Yesu alifanya nini?

                (a) Alikimbia na kujinyonga

                (b) Alirudi na kumsujudia Yesu

                (c) Alihuzunika sana na kulia

 7. Baada ya kusikia kuwa Herode amekufa Misri, Yusufu, Yesu na Bikira Maria  walitoka Israel ni wapi walienda kuishi?

                (a) Nazareti

                (b) Misri

                (c) Marekani
 8. Taja majaribu matatu ambayo Yesu alijaribiwa na Ibilisi nyikani?

                (a) (i) Mawe yawe mikate

                    (ii) Yesu kujitupa chini kutoka katika kinara cha hekalu

                    (iii) Kumsujudia Ibilisi

                (b) (i) Mchanga uwe mikate

                    (ii) Yesu kujitupa chini kutoka katika kinara cha mlima

                    (iii) Kumsujudia Ibilisi

                (c) (i) Mawe yawe mikate

                    (ii) Yesu kujitupa chini kutoka katika kinara cha hekalu

                    (iii) Kumsujudia Mfalme
 9. Yesu aliposhuka mlimani, makutano mengi walimfuata. Na tazama akaja mtu mwenye ukoma, akamsujudia akisema,

                (a) Bwana ukitaka unaweza kunitakasa

                (b) Bwana ukitaka waweza kunibariki

                (c) Bwana ukitaka waweza kunihurumia

 10. (i) Taja jina la mfalme aliyemfunga na kumtia Yohana Mbatizaji gereza?

                (a) Kayafa

                (b) Rulea Sanga

                (c) Mfalme Herode

  (ii) Kwani Yohana alifungwa gerezani?

                (a)  Yohana alimwambia sio halali kwa Herode kuwa na nduguye          
               Filipo awe mke wake na Herode.

                (b) Yohana alimwambia sio halali kwa Kayafa kuwa na nduguye
               Musa awe mke wake na Herode.

                (c) Majibu ya hapo juu sio sahihi

  (iii) Kwanini mfalme alipoona watu akaogopa kumuua Yohana Mbatizaji?

                (a)  Yohana alimwambia sio halali kwa Herode kuwa na nduguye
               Filipo awe mke wake na Herode.

                (b) Kwasababu watu walimuona Yohana Mbatizaji kama Nabii

                (c) Kwasababu watu walimuona Yohana Mbatizaji kama Mfalme

  (iv) Ni nani aliyecheza mbele ya Herode wakati wa sikuku yake ya kuzaliwa akampendeza Herode kwa uchezaji wake?

                (a) Binti Herode

                (b) Mjukuu wa Herode

                (c) Rafiki yake na Binti Herode

  (v) Ni nani alimshauri huyu mtu aliyecheza mbele ya mfalme Herode na mpaka Herode akakubali kutimiza kiapo chake cha kumpa chochote atakachoomba?

                (a) mama yake

                (b) Kaka yake

                (c) Rafiki yake

  (vi) Huyo aliyemfurahisha Herode kwa kucheza aliomba  nini apewe na huyo mfalme?

                (a) hakuomba chochote

                (b) aliomba kichwa cha Yohana Mbatizaji katika mfuko

                (c) aliomba kichwa cha Yohana Mbatizaji katika kombe

  (vii) Unafikiri Herode alifuarahia ilo ombi la huyu aliyecheza vizuri katika sikuku yake ya kuzaliwa? Na kama alifurahi au alisikitika ni kwanini?

                (a) Herode alisikitika, kwasababu aliona ni aibu kwa watu waliokuwa
               nao katika meza ya chakula na wote waliofika katika sikukuu yake

                (b) Herode alisikitika, kwasababu aliona ni atakimbiwa na watu
               waliokuwa nao katika meza ya chakula na wote waliofika katika
               sikukuu yake

                (c) Herode alisikitika, kwasababu aliona ni si haki na ni uonevu  kwa
               watu waliokuwa nao katika meza ya chakula na wote waliofika katika             
               sikukuu yake

  (viii) Baada ya kichwa cha Yohana Mbatizaji kukatwa na kukabidhiwa yule kijana alicheza vizuri mbele ya mfalme Herode, ni wapi alikipeleka hicho kichwa?

                (a) mama yake

                (b) Kaka yake

                (c) Rafiki yake

No comments:

Post a Comment